Martin Vavruša

Martin Vavruša

Jmenuji se Martin Vavruša. Vystudoval jsem lékařskou fakultu v Hradci Králové a současně Vojenskou lékařskou akademii Jana Evangelisty Purkyně. Dnes se již tato škola jmenuje Fakulta veřejného zdravotnictví Univerzity Obrany. V posledních ročnících lékařské fakulty jsem začal tíhnout k chirurgickým oborům a ihned po absolutoriu jsem se zapsal do oboru všeobecné chirurgie.

Jelikož jsem velmi zvídavý, brzo jsem začal narážet na lékaře, kteří mne měli v oboru vzdělávat, ale které mé neustále dotazy „proč“ zatěžovaly. Vztahy na pracovišti v české medicíně a žalostné vzdělávací programy mne brzy vyhnaly za hranice. Moje první zahraniční zkušenost ve čtvrtém ročníku v rámci programu ERSAMUS ve Francii v Rennes mi dávala naději, že v cizině naleznu to, čeho je v ČR tak málo. V rámci Armády České republiky jsem měl šanci dostat se na misi ISAF – PRT Logar do Afghánistánu, kde jsem nalezl syrovou realitu rozvojových zemí, ve které je všechno možné, limity jsou pouze ekonomické a lékařům je dovoleno prakticky cokoli. Po návratu jsem se už nemohl smířit s před atestační přípravou v ČR a odešel jsem na stáže do Lucemburska a Německa, kde jsem poznal bohaté země s velmi kvalitně organizovaným zdravotnictvím, fungujícími standardy i rozpracovanými a dodržovanými právy pacientů. Velkou evropskou atestaci z Chirurgie jsem složil v Postupimi.

Touha po akci a současně lehká nostalgie z armády mne přivedly souběžně s chirurgií i na záchrannou službu, kde jsem objevil i akčnost urgentních stavů mimo chirurgii. Začal jsem studovat urgentní a intenzivní medicínu a atestační zkoušku z Urgence jsem složil v Chotěbuzi. Při práci na urgenci si lékař stále víc uvědomuje, že urgentní a chirurgické stavy jsou vrcholkem ledovce chronických diagnóz, a moje touha vše chápat mne donutila zahájit další studium v oboru všeobecné a praktické lékařství. V roce 2020 jsem se z rodinných důvodů rozhodl pro návrat do vlasti, a to byl přirozený předěl a impuls splnit si svůj dávný sen – vlastní zdravotnické zařízení fungující podle mých představ.

Díky tomu, že jsem poznal zdravotnictví různých evropských i mimoevropských zemí, dokázal jsem si ujasnit, co se líbí mně, co se líbí pacientům a co organizačně dobře funguje. Můj přístup k léčbě a diagnostice je tedy kompilátem toho nejlepšího, co jsem v různých zemích za svou kariéru vypozoroval. Po návratu do České republiky jsem si Ministerstvem zdravotnictví nechal uznat všechny své atestační zkoušky a u lékařské komory jsem splnil všechny podmínky pro udělení primářské licence. 4. 12. 2020 jsem nastoupil do funkce primáře chirurgického oddělení nemocnice Rumburk. Ačkoli se to může zdát jako vrchol kariéry, neustále se sám sebe a odborné literatury stejně jako na počátku svého studia ptám „proč.“ Jen neustálé studium a holistický přístup k pacientovi mi umožní nabídnout mu komplexní a na míru šité řešení jeho zdravotního problému. 16. 6. 2021 jsem úspěšně složil atestační zkoušku ze všeobecného a praktického lékařství a do budoucna pro vás budeme otevírat novou ordinaci praktického lékaře.